Fyrrom frå 1902 Harastølen Luster.
Kamera: canon DX 1
Optikk: canon EF 28-300
©