Storfint besøk på Tørvis.Luster
Kamera: canon DX 1
Optikk: canon EF 28-300
©